แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ทานตะวันบานเวียงเชียงรุ้ง

มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 3

** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และ ให้ครบทุกช่อง ขอบคุณค่ะ **

** โปรดระบุให้ตรงกับจำนวนครั้งที่ได้รับบริการ ซึ่งท่านจะต้องเตรียมหลักฐานหมอพร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันงานอีกครั้ง **

ดูรอบอก ความยาวโดยเลื่อนมาด้านล่าง

ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี: 143-1-52434-8
ชื่อบัญชี: วิ่งมินิมาราธอนทานตะวันบานเวียงเชียงรุ้ง 2023 ครั้งที่ 3 โดย น.ส. มินทิรา ภดาประสงค์ และ น.ส. มุธิตา แรงจินะ
** โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมฟอร์มสมัครนี้ **